ปราสาทพนมบาแคง ที่น่าท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชา

ปราสาทพนมบาแคง สร้างขึ้นในกลางพุทธศตวรรษที่ 15 ปี พ.ศ.1450 สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ปราสาทพนมบาแคงเป็นศิลปะแบบบาแคง ของศาสนาฮินดู ไศวนิกาย (บูชาพระศิวะ)

bakhen

ปราสาทพนมบาแคง ตั้งอยู่บนเขาลูกเล็กมีความสูงประมาณ 70 เมตร มีชื่อเรียกในสมัยโบราณว่าปราสาทพนมกันดาล คำว่า พนม แปลว่า ภูเขา คำว่า กันดาล แปลว่า กลาง ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างปราสาทพนมกรอมกับปราสาทพนมบกซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาขนาดใกล้เคียงกัน ต่อมาได้มีการเรียกปราสาทนี้ว่า ปราสาทพนมบาแคง ตามลักษณะของต้นบาแคงซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับต้นมะขามซึ่งจะอยู่ในบริเวณภูเขาลูกนี้ ชื่อของปราสาทในแบบดั้งเดิมนั้นเรียกกันว่า ปราสาทยโศธระปุระ ซึ่งเป็นชื่อของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ตัวของปราสาทตั้งอยู่ใจกลางยอดเขา ปราสาทพนมบาแคงจำลองลักษณะมาจากปราสาทบากองซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่คล้ายๆกันเป็นรูปแบบทรงปิรามิด ตัวระเบียงในแต่ละชั้นมีปราสาทเล็กๆ 4 มุม ภายในปรางค์ประธานจะมีมีศิวลึงค์ตั้งอยู่ตั้งแต่ พ.ศ.1450 ในปีที่เริ่มสร้างปราสาท ในขณะที่การก่อสร้างยังคงดำเนินต่อจากปี พ.ศ.1450 จนถึงปี 1471 ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 21 ปี และหลังจากนั้นอีก 40 ปี ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ได้มีการบูรณะปราสาทนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์กัมพูชายังปราสาทแห่งนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปในปรางค์ประธานนั้นได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปขนาดใหญ่ขึ้นไปประดิษฐานบนแท่นหินทรายแทนศิวลึงค์เมื่อ พ.ศ. 2059 ปราสาทพนมบาแคงถือได้ว่าเป็นศาสนสถานแห่งแรกของเมืองพระนคร ทางขึ้นไปยังปราสาทอยู่ทางทิศตะวันออกเป็นเขาสูงชัน แต่ในปัจจุบันอย่างที่นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์กัมพูชาได้เห็นว่าตัวปราสาทนั้นทรุดโทรมลงมากแต่ยังมีความยิ่งใหญ่ให้เห็นอยู่ ตั้งแต่บันไดทางขึ้นปรางค์ประธานมีอยู่ 5 ชั้น แต่ละชั้นมีปรางค์เล็กๆ 12 ปรางค์ รวม 5 ชั้น มี 60 ปรางค์ ในส่วนยอดปรางค์จะมีบริวารล้อมปรางค์ประธานอีก 4 ปรางค์เปรียบเสมือนการจำลองยอดเขาพระสุเมรุรวมทั้งหมดมี 89 ยอด

ตัวปราสาทตั้งอยู่บนยอดเขาจึงเป็นจุดชมทัศนียภาพที่งดงามจากจุดนี้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์กัมพูชาจะสามารถมองเห็นยอดปราสาทนครวัดผุดขึ้นกลางป่า ในตอนบ่ายแสงแดดจะส่องเข้าปรางค์ปราสาทนครวัดทำให้เห็นเป็นสีทอง นอกจากนี้ยังมาสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้ 360 องศาซึ่งเป็นบารายทิศตะวันตกกลางบารายจะมีสระเล็กๆเป็นที่ตั้งของปราสาทแม่บุญตะวันตก นอกจากนี้แล้วยังสามารถมองเห็นจังหวัดเสียมเรียบ ยอดเขาพนมบกที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 14 กิโลเมตรและเทือกเขาพนมกุเลนทอดยาวอีกด้วย เวลาที่เหมาะแก่การมาเที่ยวชมคือ ช่วงตอนบ่าย-เย็นเนื่องจากจะได้ชมพระอาทิตย์ส่องตัวปราสาทนครวัด หรือจะรอดูพระอาทิตย์ตก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>